Tìm kiếm luận văn

Danh sách luận văn

  Loại Tên đề tài Tác giả Người hướng dẫn Năm Chuyên ngành
1 ThS
Vai trò của tòa án nhân dân trong thi hành án hình sự - từ thực tiễn Tòa án Nhân dân hai cấp ở tỉnh Tuyên Quang
Cao Thu Hồng
TS. Phạm Minh Tuyên 2018 Luật Hiến pháp và Luật Hành chính
Tìm thấy 1 kết quả. Trang 1/1 xem trang 1