Tìm kiếm luận văn

Danh sách luận văn

  Loại Tên đề tài Tác giả Người hướng dẫn Năm Chuyên ngành
1 ThS
Bồi dưỡng công chức các cơ quan chuyên môn tại Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên
Nguyễn Hà My
TS. Phạm Ngọc Hà 2021 Quản lý công
Tìm thấy 1 kết quả. Trang 1/1 xem trang 1