Tìm kiếm luận văn

Danh sách luận văn

  Loại Tên đề tài Tác giả Người hướng dẫn Năm Chuyên ngành
1 ThS
Tạo động lực làm việc cho công chức cấp xã tại huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa
Đỗ Thị Ánh Nguyệt
TS. Phạm Quang Huy 2020 Quản lý công
2 ThS
Quản lý nhà nước đối với cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập trên địa bàn Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh
Mai Thị Quỳnh Duyên
TS. Phạm Quang Huy 2020 Quản lý công
3 ThS
Quản lý nhà nước về công tác thanh niên của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh
Vũ Ngọc Minh Châu
TS. Phạm Quang Huy 2020 Quản lý công
4 ThS
Thực hiện pháp luật về giải quyết khiếu nại hành chính từ thực tiễn hoạt động của Thanh tra Thành phố Hồ Chí Minh
NGUYỄN QUYẾT CHIẾN
TS. PHẠM QUANG HUY 2020 Quản lý công
5 ThS
Xử lý kỷ luật công chức trong cơ quan nhà nước từ thực tiễn tỉnh Ninh Thuận
NGUYỄN MINH LƯỢNG
TS. PHẠM QUANG HUY 2020 Quản lý công
6 ThS
Tổ chức và hoạt động của Văn phòng UBND tỉnh Kiên Giang
VÕ VĂN TỰ
TS. PHẠM QUANG HUY 2020 Quản lý công
7 ThS
Chất lượng công chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa
NGUYỄN VĂN THẮNG
TS. PHẠM QUANG HUY 2020 Quản lý công
8 ThS
Quản lý nhà nước đối với chứng thực trên địa bàn quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh
Nguyễn Văn Vĩ
TS. Phạm Quang Huy 2020 Quản lý công
9 ThS
Chất lượng công chức Thanh tra thủ đô Viêng chăn nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào
Thipphavong Sagaloun
TS. Phạm Quang Huy 2020 Quản lý công
10 ThS
Thực hiện pháp luật về việc tạm giữ tang vật, phương tiện, giấy phép, chứng chỉ hành nghề theo thủ tục hành chính của Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường trên địa bàn Quận Tân Bình,Thành phố Hồ Chí Minh
Ngô Quang Phả
TS. Phạm Quang Huy 2020 Luật Hiến pháp và Luật Hành chính
11 ThS
Sự tham gia của người dân vào hoạt động quản lý nhà nước chính quyền phường tại Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh
Đỗ Kim Oanh
TS. Phạm Quang Huy 0 Quản lý công
12 ThS
Giải quyết khiếu nại của chi cục thuế - Từ thực tiễn chi cục thuế quận 1 thành phố Hồ Chí Minh.
Hoàng Trọng Huy
TS. Phạm Quang Huy 0 Quản lý công
13 ThS
Xử phạt vi phạm hành chính về sử dụng, khai thác trong phạm vi đất dành cho đường bộ tại Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
NGUYỄN BẢO ANH
TS. Phạm Quang Huy 2020
14 ThS
Quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng của UBND quận 12, Tp.HCM
Nguyễn Thị Kim Hằng
TS. Phạm Quang Huy 2018 Quản lý công
15 ThS
Quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng trong ngành giáo dục và đào tạo tại tỉnh Vĩnh Long
Phạm Vũ Ninh
TS. Phạm Quang Huy 2017 Quản lý công
16 ThS
Hoạt động giám sát của HĐND huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang
Nguyễn Thị Bích Phượng
TS. Phạm Quang Huy 2017 Quản lý công
17 ThS
Quản lý nhà nước đối với đội ngũ giảng viên các trường đại học công lập thuộc Bộ Xây dựng ở khu vực miền nam
Đậu Văn Tráng
TS. Phạm Quang Huy 2017 Quản lý công
18 ThS
Hoạt động thanh tra dược trên địa bàn tỉnh Bình Phước
Từ Hữu Công
TS.Phạm Quang Huy 2017 Quản lý công
Tìm thấy 18 kết quả. Trang 1/1 xem trang 1