Tìm kiếm luận văn

Danh sách luận văn

  Loại Tên đề tài Tác giả Người hướng dẫn Năm Chuyên ngành
1 ThS
Quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng của UBND quận 12, Tp.HCM
Nguyễn Thị Kim Hằng
TS. Phạm Quang Huy 2018 Quản lý công
2 ThS
Quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng trong ngành giáo dục và đào tạo tại tỉnh Vĩnh Long
Phạm Vũ Ninh
TS. Phạm Quang Huy 2017 Quản lý công
3 ThS
Hoạt động giám sát của HĐND huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang
Nguyễn Thị Bích Phượng
TS. Phạm Quang Huy 2017 Quản lý công
4 ThS
Quản lý nhà nước đối với đội ngũ giảng viên các trường đại học công lập thuộc Bộ Xây dựng ở khu vực miền nam
Đậu Văn Tráng
TS. Phạm Quang Huy 2017 Quản lý công
5 ThS
Hoạt động thanh tra dược trên địa bàn tỉnh Bình Phước
Từ Hữu Công
TS.Phạm Quang Huy 2017 Quản lý công
Tìm thấy 5 kết quả. Trang 1/1 xem trang 1