Tìm kiếm luận văn

Danh sách luận văn

  Loại Tên đề tài Tác giả Người hướng dẫn Năm Chuyên ngành
1 ThS
Đổi mới quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
Trần Thị Tú Liễu
TS. Phạm Thị Hồng Thắm 2020 Quản lý công
Tìm thấy 1 kết quả. Trang 1/1 xem trang 1