Tìm kiếm luận văn

Danh sách luận văn

  Loại Tên đề tài Tác giả Người hướng dẫn Năm Chuyên ngành
1 ThS
Chất lượng hoạt động thẩm định dự thảo văn bản quy phạm pháp luật tại Sở Tư pháp tỉnh Hòa Bình
Cao Thị Kim Thanh
TS. Phạm Thị Ninh 2020 Quản lý công
2 ThS
Cải cách thủ tục hành chính tại Ủy ban nhân dân thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai
Nguyễn Hữu Thành
TS. Phạm Thị Ninh 2020 Quản lý công
3 ThS
Chất lượng văn bản hành chính của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh Ninh Bình
Phạm Nguyên Ngọc
TS. Phạm Thị Ninh 2020 Quản lý công
4 ThS
ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TẠI ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN TRIỆU PHONG, TỈNH QUẢNG TRỊ
HOÀNG THỊ LAN ANH
TS. PHẠM THỊ NINH 2019 Quản lý công
5 ThS
Soạn thảo và ban hành văn bản hành chính tại trường Đại học sân khấu - điện ảnh Hà Nội
Lê Thanh Sơn
TS. Phạm Thị Ninh 2019 Quản lý công
Tìm thấy 5 kết quả. Trang 1/1 xem trang 1