Tìm kiếm luận văn

Danh sách luận văn

  Loại Tên đề tài Tác giả Người hướng dẫn Năm Chuyên ngành
1 ThS
Năng lực thực thi công vụ của cán bộ chủ chốt cấp huyện ở tỉnh Bò Kẹo nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào
Bounthachack Anousith
TS. Phạm Thị Thúy 2020 Quản lý công
2 ThS
Chất lượng công chức phường quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh
Nguyễn Xuân Chinh
TS. Phạm Thị Thùy 2020 2020
3 ThS
Chất lượng công chức phường quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh
Nguyễn Xuân Chinh
TS. Phạm Thị Thùy 2020 Quản lý công
4 ThS
Thu hút nguồn nhân lực giảng viên tại Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh
Đào Văn Hân
TS. Phạm Thị Thúy 2019 Quản lý công
Tìm thấy 4 kết quả. Trang 1/1 xem trang 1