Tìm kiếm luận văn

Danh sách luận văn

  Loại Tên đề tài Tác giả Người hướng dẫn Năm Chuyên ngành
1 ThS
Phát triển đội ngũ giảng viên bậc đại học trên địa bàn tỉnh Phú Yên
Nguyễn Thị Phương Nhung
TS. Phạm Tuấn Anh 2017 Quản lý công
Tìm thấy 1 kết quả. Trang 1/1 xem trang 1