Tìm kiếm luận văn

Danh sách luận văn

  Loại Tên đề tài Tác giả Người hướng dẫn Năm Chuyên ngành
1 ThS
Chất lượng viên chức tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình
Bùi Thị Hương
TS. Phạm Văn Tác 2018 Quản lý công
2 ThS
quản lý chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh tại Bệnh viện E thành phố Hà Nội
Nguyễn Thị Huyền
TS.Phạm văn Tác 2019 Quản lý công
Tìm thấy 2 kết quả. Trang 1/1 xem trang 1