Tìm kiếm luận văn

Danh sách luận văn

  Loại Tên đề tài Tác giả Người hướng dẫn Năm Chuyên ngành
1 ThS
Quản lý nhà nước về trật tự xây dựng đô thị tại địa bàn quận 12, Tp.HCM
Nguyễn Di Khang
TS. Phan Ánh Hè 2018 Quản lý công
2 ThS
Quản lý nhà nước về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trên địa bàn huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang
Trần Minh Sang
TS. Phan Ánh Hè 2017 Quản lý công
3 ThS
Quản lý nhà nước về trật tự xây dựng đô thị tại Tp. Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh
Nguyễn Thanh Long
TS. Phan Ánh Hè 2017 Quản lý công
4 ThS
Quản lý nhà nước đối với kinh tế tập thể trên địa bàn TP.HCM
Kha Thị Cẩm Hường
TS. Phan Ánh Hè 2017 Quản lý công
Tìm thấy 4 kết quả. Trang 1/1 xem trang 1