Tìm kiếm luận văn

Danh sách luận văn

  Loại Tên đề tài Tác giả Người hướng dẫn Năm Chuyên ngành
1 ThS
Năng lực cán bộ Ủy ban nhân dân cấp xã huyện Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh
Lê Thị Diễm Xuân
TS. Phan Hải Hồ 2021 Quản lý công
2 ThS
Thực hiện chính sách ưu tiên đối với học sinh là người dân tộc thiểu số tại các trường dự bị đại học - Từ thực tiễn Thành phố Hồ Chí Minh
Nguyễn Tuấn Lộc
TS. Phan Hải Hồ 2020 Quản lý công
3 ThS
Năng lực cán bộ Ủy ban nhân dân cấp xã huyện Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh
Lê Thị Diễm Xuân
TS. Phan Hải Hồ 2019 Quản lý công
4 ThS
Hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân huyện Cần Giờ, Thành phố Hồ Chí Minh
NGUYỄN THỊ NGỌC GIÀU
TS. Phan Hải Hồ 2019
5 ThS
Quản lý nhà nước về trật tự an toàn giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
Lê Văn Quý
TS. Phan Hải Hồ 2017 Quản lý công
6 ThS
Quản lý nhà nước về cư trú tại Tp. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Hồ Ngọc Lan Nhi
TS. Phan Hải Hồ 2017 Quản lý công
Tìm thấy 6 kết quả. Trang 1/1 xem trang 1