Tìm kiếm luận văn

Danh sách luận văn

  Loại Tên đề tài Tác giả Người hướng dẫn Năm Chuyên ngành
1 ThS
PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN LƯƠNG THỰC BÌNH TRỊ THIÊN
NGUYỄN ĐĂNG THÀNH
TS. TÔN ĐỨC SÁU 2017 Tài chính - Ngân hàng
2 ThS
PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ NGÂN HÀNG BÁN LẺ TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI - CHI NHÁNH HUẾ
NGUYỄN THỊ LAN PHƯƠNG
TS. TÔN ĐỨC SÁU 2019 Tài chính - Ngân hàng
3 ThS
HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ TẠI CHI CỤC THUẾ THÀNH PHỐ HuẾ
ĐỖ THỊ HẢI YẾN
TS. TÔN ĐỨC SÁU 2019 Tài chính - Ngân hàng
4 ThS
PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN LƯƠNG THỰC BÌNH TRỊ THIÊN
NGUYỄN ĐĂNG THÀNH
TS. TÔN ĐỨC SÁU 2017 Tài chính - Ngân hàng
Tìm thấy 4 kết quả. Trang 1/1 xem trang 1