Tìm kiếm luận văn

Danh sách luận văn

  Loại Tên đề tài Tác giả Người hướng dẫn Năm Chuyên ngành
1 ThS
Thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao cho các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Cao Bằng
Bế Cao Kiên
TS. Tạ Quang Tuấn 2018 Quản lý công
Tìm thấy 1 kết quả. Trang 1/1 xem trang 1