Tìm kiếm luận văn

Danh sách luận văn

  Loại Tên đề tài Tác giả Người hướng dẫn Năm Chuyên ngành
1 ThS
Đánh giá công chức cấp xã trên địa bàn thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk
Nguyễn Văn Út
TS. Tạ Thị Hương 2020 Quản lý công
2 ThS
Quản lý nhà nước về giải quyết việc làm cho thanh niên nông thôn trên địa bàn huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên
Đặng Thị Nhung
TS. Tạ Thị Hương 2020 Quản lý công
3 ThS
Quản lý nhà nước đối với hoạt động xuất khẩu lao động nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào
Soulaxay Phouthavong
TS. Tạ Thị Hương 2020 Quản lý công
4 ThS
Quản lý nhà nước về thể dục thể thao tại tỉnh Đắk Lắk
Nguyễn Thị Hương Thảo
TS. Tạ Thị Hương 2020 Quản lý công
5 ThS
Quản lý nhà nước về thể dục thể thao tại tỉnh Đắk Lắk
Nguyễn Thị Hương Thảo
TS. Tạ Thị Hương 2020 Quản lý công
6 ThS
Quản lý nhà nước về thể dục thể thao tại tỉnh Đắk Lắk
Nguyễn Thị Hương Thảo
TS. Tạ Thị Hương 2020 Quản lý công
7 ThS
QLNN về lao động trên địa bàn quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội
Nguyễn Phú Huệ
TS. Tạ Thị Hương 2019 Quản lý công
8 ThS
Quản lý nhà nước về hoạt động thể dục thể thao quần chúng trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh
Nguyễn Thị Hoàng Oanh
TS.Tạ Thị Hương 2019 Quản lý công
Tìm thấy 8 kết quả. Trang 1/1 xem trang 1