Tìm kiếm luận văn

Danh sách luận văn

  Loại Tên đề tài Tác giả Người hướng dẫn Năm Chuyên ngành
1 ThS
Xã hội hóa dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt trên địa bàn huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh
Hứa Trần Gia Linh
PGS.TS. Tạ Thị Thanh Tâm 2020 Quản lý công
2 ThS
Quản lý nhà nước về giảm nghèo bền vững trên địa bàn Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh
Nguyễn Thành Duy
PGS.TS. Tạ Thị Thanh Tâm 2020 Quản lý công
3 ThS
Tạo động lực làm việc cho công chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh
Thiều Thị Thanh Thúy
PGS.TS. Tạ Thị Thanh Tâm 2020 Quản lý công
4 ThS
Tạo động lực làm việc cho viên chức của báo người lao động
NGUYỄN TRẦN MINH TRÍ
TS. TẠ THỊ THANH TÂM 2020 Quản lý công
5 ThS
Cơ chế một cửa, một cửa liên thông, thực tiễn tại trung tâm hành chính công tỉnh Đồng Tháp
NGUYỄN THỊ MINH THÙY
TS. TẠ THỊ THANH TÂM 2020 Quản lý công
6 ThS
Đánh giá kết quả thực thi công vụ của công chức các cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai
NGUYỄN ĐỨC KIM NGÂN
TS. TẠ THỊ THANH TÂM 2020 Quản lý công
7 ThS
Xác định nhu cầu bồi dưỡng công chức trong các cơ quan chuyên môn thuộc ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
Đỗ Thị Thảo Phương
PGS.TS.Tạ Thị Thanh Tâm 2020 Quản lý công
8 ThS
Xác định nhu cầu bồi dưỡng công chức trong các cơ quan chuyên môn thuộc ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
Đỗ Thị Thảo Phương
PGS.TS.Tạ Thị Thanh Tâm 2020 Quản lý công
9 ThS
Động lực làm việc của công chức cấp xã trên địa bàn huyện Lộc Ninh, Tỉnh Bình Phước
NGUYỄN THỊ TÔ LOAN
PGS.TS. Tạ Thị Thanh Tâm 2020
10 ThS
Quản lý nhà nước về công tác thanh niên tại tỉnh Bình Thuận
LÊ ĐÌNH CHÍ
PGS.TS. Tạ Thị Thanh Tâm 2019
11 ThS
Chất lượng công chức các phòng chuyên môn tại UBND quận Tân Phú Tp.HCM
Trịnh Hà Kim Yến
TS. Tạ Thị Thanh Tâm 2017 Quản lý công
12 ThS
Đánh giá kết quả thực thi công vụ của công chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai
Nguyễn Đức Kim Ngân
Ts. Tạ Thị Thanh Tâm 2017 Quản lý công
13 ThS
Bồi dưỡng công chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh Kiên Giang
Lê Minh Hiếu
TS. Tạ Thị Thanh Tâm 2017 Quản lý công
Tìm thấy 13 kết quả. Trang 1/1 xem trang 1