Tìm kiếm luận văn

Danh sách luận văn

  Loại Tên đề tài Tác giả Người hướng dẫn Năm Chuyên ngành
1 ThS
Thực hiện pháp luật về thi đua khen thưởng - Từ thực tiễn huyện Sóc Sơn thành phố Hà Nội
Phù Thị Quỳnh Ly
TS. Tạ Ngọc Hải 2019 Luật Hiến pháp
2 ThS
PHỔ BIẾN PHÁP LUẬT VỀ KINH DOANH CHO ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ Ở TỈNH QUẢNG NGÃI
TRẦN THỊ THANH THÚY
TS. TẠ NGỌC HẢI 2018 Luật Hành chính và Luật Hiến pháp
3 ThS
Đánh giá công chức cơ quan chuyên môn thuộc ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng
Nông Thị Hương
TS. Tạ Ngọc Hải 2018 Quản lý công
4 ThS
Chất lượng công chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng
Nông Thị Ngọc Lan
TS. Tạ Ngọc Hải 2020 Quản lý công
5 ThS
Thực hiện pháp luật về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng
Nguyễn Văn Hiệp
TS. Tạ Ngọc Hải 2019 Luật Hiến pháp
6 ThS
Thực hiện pháp luật về thi đua, khen thưởng - từ thực tiễn huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội
Phù Thị Quỳnh Ly
TS. Tạ ngọc Hải 2019 Luật Hiến pháp
7 ThS
KIỂM TRA VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN VÀ ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NGÃI
NGUYỄN THỊ CẨM GIANG
TS. TẠ NGỌC HẢI 2017 Luật Hiến pháp và Luật Hành chính
Tìm thấy 7 kết quả. Trang 1/1 xem trang 1