Tìm kiếm luận văn

Danh sách luận văn

  Loại Tên đề tài Tác giả Người hướng dẫn Năm Chuyên ngành
1 ThS
Quản lý nhà nước về chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn Thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh BÌnh Dương
NGÔ DUY LUÂN
TS. TẦN XUÂN BẢO 2020 Quản lý công
2 ThS
Quản lý công chức tại Sở Nội vụ - Từ thực tiễn Sở Nội vụ tỉnh Phôn Sa Lỳ Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào
SOMTUI SUVANHNAKHAM
TS. TẦN XUÂN BẢO 2020 Quản lý công
3 ThS
QLNN về phòng, chống tham nhũng trong cơ quan hành chính nhà nước cấp tỉnh từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh
NGUYỄN PHƯƠNG THẢO
TẦN XUÂN BẢO 0 Quản lý công
4 ThS
Bồi dưỡng công chức cấp xã ở tỉnh Bình Phước
ĐÀM THỊ KIM HƯƠNG
TS. Tần Xuân Bảo 2019
5 ThS
Quản lý ngân sách nhà nước các xã biên giới của huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh
LƯU XUÂN ĐẠT
TS. Tần Xuân Bảo 2019
6 ThS
Quản lý nhà nước về chi trả bảo hiểm xã hội trên địa bàn quận 9 Tp.HCM
Ngô Thị Minh Hòa
TS. Tần Xuân Bảo 2018 Quản lý công
Tìm thấy 6 kết quả. Trang 1/1 xem trang 1