Tìm kiếm luận văn

Danh sách luận văn

  Loại Tên đề tài Tác giả Người hướng dẫn Năm Chuyên ngành
1 ThS
Quản lý nhà nước về hoạt động kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ô tô theo tuyến cố định - từ thực tiễn thành phố Hà Nội
Tạ Thị Mỹ Thanh
T.S Nguyễn Minh Sản 2018 Quản lý công
Tìm thấy 1 kết quả. Trang 1/1 xem trang 1