Tìm kiếm luận văn

Danh sách luận văn

  Loại Tên đề tài Tác giả Người hướng dẫn Năm Chuyên ngành
1 ThS
HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG THƯỜNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM - CHI NHÁNH THỪA THIÊN HUẾ
TRẦN THỊ THÙY LINH
PGS.TS. THÁI THANH HÀ 2017 Tài chính - Ngân hàng
2 ThS
QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ CÔNG TÁC BẢO VỆ RỪNG TẠI TỈNH QUẢNG BÌNH
NGUYỄN THÙY VÂN
PGS. TS THÁI THANH HÀ 2017 Quản lý công
3 ThS
QUẢN LÝ THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TẠI THỊ XÃ HƯƠNG THỦY, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
NGÔ HỮU PHÚC
PGS.TS. THÁI THANH HÀ 2017 Tài chính - Ngân hàng
4 ThS
Quản lý thuế nội địa đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh tại thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế
Trần Thị Loan Anh
PGS.TS. Thái Thanh Hà 2017 Tài chính ngân hàng
5 ThS
Quản lý thu ngân sách nhà nước tại thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế
Ngô Hữu Phúc
PGS.TS. Thái Thanh Hà 2017 Tài chính - Ngân hàng
6 ThS
Phân tích tài chính tại công ty Cổ phần sản xuất lâm sản xuất khẩu Quảng Đông, Quảng Bình
Lê Thị Minh Hạnh
PSG.TS. Thái Thanh Hà 2016 Tài chính - Ngân hàng
Tìm thấy 6 kết quả. Trang 1/1 xem trang 1