Tìm kiếm luận văn

Danh sách luận văn

  Loại Tên đề tài Tác giả Người hướng dẫn Năm Chuyên ngành
1 ThS
Phân tích tài chính tại công ty Cổ phần sản xuất lâm sản xuất khẩu Quảng Đông, Quảng Bình
Lê Thị Minh Hạnh
PGS. TS Thái Thanh Hà 2020 Tài chính - Ngân hàng
2 ThS
HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG THƯỜNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM - CHI NHÁNH THỪA THIÊN HUẾ
TRẦN THỊ THÙY LINH
PGS.TS. THÁI THANH HÀ 2017 Tài chính - Ngân hàng
3 ThS
NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG CHỨC SỞ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ TỈNH QUẢNG BÌNH
HOÀNG THỊ HƯƠNG GIANG
PGS. TS THÁI THANH HÀ 2018 Quản lý công
4 ThS
CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM - CHI NHÁNH QUẢNG BÌNH
HOÀNG NỮ HUYỀN TRANG
PGS. TS THÁI THANH HÀ 2018 Tài chính - Ngân hàng
5 ThS
QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN PHONG ĐIỀN, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
TRẦN VĂN HUY
PGS. TS THÁI THANH HÀ 2018 Quản lý công
6 ThS
ĐÁNH GIÁ CÔNG CHỨC CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN TRIỆU PHONG, TỈNH QUẢNG TRỊ
NGUYỄN THỊ PHƯỢNG LIÊN
PGS. TS THÁI THANH HÀ 2018 Quản lý công
7 ThS
QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG - TỪ THỰC TIỄN HUYỆN LỆ THỦY, TỈNH QUẢNG BÌNH
LÊ THỊ HỒNG NHUNG
PGS.TS. THÁI THANH HÀ 2019 Quản lý công
8 ThS
QUẢN LÝ TÀI CHÍNH TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ, ĐẠI HỌC HUẾ
HOÀNG THỊ TRÀ HƯƠNG
PGS.TS. THÁI THANH HÀ 2019 Tài chính - Ngân hàng
9 ThS
PHÒNG NGỪA RỦI RO TRONG THANH TOÁN KHÔNG DÙNG TIỀN MẶT TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM, CHI NHÁNH THỪA THIÊN HUẾ
ĐINH THỊ HIẾU HIỀN
PGS.TS. THÁI THANH HÀ 2019 Tài chính - Ngân hàng
10 ThS
MỞ RỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM - CHI NHÁNH PHÚ XUÂN, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
PHẠM TUẤN NGỌC
PGS. TS THÁI THANH HÀ 2019 Tài chính - Ngân hàng
11 ThS
HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG THƯỜNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM - CHI NHÁNH THỪA THIÊN HUẾ
TRẦN THỊ THÙY LINH
PGS.TS. THÁI THANH HÀ 2017 Tài chính - Ngân hàng
12 ThS
QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ CÔNG TÁC BẢO VỆ RỪNG TẠI TỈNH QUẢNG BÌNH
NGUYỄN THÙY VÂN
PGS. TS THÁI THANH HÀ 2017 Quản lý công
13 ThS
QUẢN LÝ THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TẠI THỊ XÃ HƯƠNG THỦY, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
NGÔ HỮU PHÚC
PGS.TS. THÁI THANH HÀ 2017 Tài chính - Ngân hàng
14 ThS
Quản lý thuế nội địa đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh tại thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế
Trần Thị Loan Anh
PGS.TS. Thái Thanh Hà 2017 Tài chính ngân hàng
15 ThS
Quản lý thu ngân sách nhà nước tại thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế
Ngô Hữu Phúc
PGS.TS. Thái Thanh Hà 2017 Tài chính - Ngân hàng
16 ThS
Phân tích tài chính tại công ty Cổ phần sản xuất lâm sản xuất khẩu Quảng Đông, Quảng Bình
Lê Thị Minh Hạnh
PSG.TS. Thái Thanh Hà 2016 Tài chính - Ngân hàng
Tìm thấy 16 kết quả. Trang 1/1 xem trang 1