Tìm kiếm luận văn

Danh sách luận văn

  Loại Tên đề tài Tác giả Người hướng dẫn Năm Chuyên ngành
1 ThS
HIỆU QUẢ THANH TRA HÀNH CHÍNH - TỪ THỰC TIỄN HUYỆN MINH HÓA, TỈNH QUẢNG BÌNH
ĐINH THỊ NHƯ THỦY
TS. TRẦN ĐỨC LƯỢNG 2017 Quản lý công
2 ThS
HIỆU QUẢ THANH TRA HÀNH CHÍNH - TỪ THỰC TIỄN HUYỆN MINH HÓA, TỈNH QUẢNG BÌNH
ĐINH THỊ NHƯ THỦY
TS. TRẦN ĐỨC LƯỢNG 2017 Quản lý công
Tìm thấy 2 kết quả. Trang 1/1 xem trang 1