Tìm kiếm luận văn

Danh sách luận văn

  Loại Tên đề tài Tác giả Người hướng dẫn Năm Chuyên ngành
1 ThS
THU HÚT NGUỒN NHÂN LỰC CHẤT LƯỢNG CAO CHO CÁC CƠ QUAN CHUYÊN MÔN THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
TRẦN ĐÌNH HOÀ
TS. TRẦN NGHỊ 2017 Quản lý công
2 ThS
THU HÚT NGUỒN NHÂN LỰC CHẤT LƯỢNG CAO CHO CÁC CƠ QUAN CHUYÊN MÔN THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
TRẦN ĐÌNH HOÀ
TS. TRẦN NGHỊ 2017 Quản lý công
Tìm thấy 2 kết quả. Trang 1/1 xem trang 1