Tìm kiếm luận văn

Danh sách luận văn

  Loại Tên đề tài Tác giả Người hướng dẫn Năm Chuyên ngành
1 ThS
THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI NGƯỜI CÓ CÔNG TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN BA TƠ, TỈNH QUẢNG NGÃI
TRƯƠNG CÔNG ĐIỆP
PGS.TS. TRƯƠNG QUỐC CHÍNH 2017 Quản lý công
Tìm thấy 1 kết quả. Trang 1/1 xem trang 1