Tìm kiếm luận văn

Danh sách luận văn

  Loại Tên đề tài Tác giả Người hướng dẫn Năm Chuyên ngành
1 ThS
Chất lượng thanh toán tín dụng chứng từ tại Ngân hàng thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín - Chi nhánh Thừa Thiên Huế
Phan Thị Thanh Hằng
TS. Trương Tấn Quân 2020 Tài chính - Ngân hàng
2 ThS
CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ CÔNG CHỨC SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH QUẢNG TRỊ
HOÀNG THỊ HUYỀN TRANG
TS. TRƯƠNG TẤN QUÂN 2018 Quản lý công
3 ThS
CHẤT LƯỢNG CÔNG CHỨC CÁC PHƯỜNG THUỘC THÀNH PHỐ ĐỒNG HỚI, TỈNH QUẢNG BÌNH
NGUYỄN THÚY HẰNG
TS. TRƯƠNG TẤN QUÂN 2017 Quản lý công
4 ThS
Chất lượng thanh toán tín dụng chứng từ tại Ngân hàng thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín - Chi nhánh Thừa Thiên Huế
Phan Thị Thanh Hằng
TS. Trương Tấn Quân 2016 Tài chính - Ngân hàng
Tìm thấy 4 kết quả. Trang 1/1 xem trang 1