Tìm kiếm luận văn

Danh sách luận văn

  Loại Tên đề tài Tác giả Người hướng dẫn Năm Chuyên ngành
1 ThS
Quản lý nhà nước đối với cơ sở lưu trú du lịch trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
Ngô Kim Thanh Thủy
PGS.TS. Trương Thị Hiền 2021 Quản lý công
2 ThS
Quản lý nhà nước về bảo hiểm Y tế trên địa bàn huyện Châu Phú, tỉnh An Giang
Nguyễn Thị Bích Thúy
PGS.TS. Trương Thị Hiền 2020 Quản lý công
3 ThS
Thi tuyển công chức cơ quan hành chính nhà nước từ thực tiễn Thành phố Hồ Chí Minh
Nguyễn Đỗ Đức Thuận
PGS.TS. Trương Thị Hiền 2020 Quản lý công
4 ThS
Quản lý chi ngân sách nhà nước tại quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
Dương Thị Bích Diệp
PGS.TS. Trương Thị Hiền 2020 Quản lý công
5 ThS
Thi tuyển công chức cơ quan hành chính nhà nước từ thực tiễn Thành phố Hồ Chí Minh
Nguyễn Đỗ Đức Thuận
PGS.TS. Trương Thị Hiền 2020 Quản lý công
6 ThS
Quản lý nhà nước đối với cơ sở lưu trú du lịch trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
Ngô Kim Thanh Thủy
PGS.TS. Trương Thị Hiền 2019 Quản lý công
7 ThS
Hoạt động tiếp công dân tại Ủy ban nhân dân Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Nguyễn Thị Diệu Nga
PGS.TS. Trương Thị Hiền 2020 Quản lý công
8 ThS
Quản lý nhà nước về giảm nghèo bền vững trên địa bàn huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh
Đinh Thị Minh Nguyệt
PGS.TS. Trương Thị Hiền 0 Quản lý công
9 ThS
Tạo nguồn cán bộ, công chức cho ủy ban nhân dân các xã biên giới tại tỉnh Long An
ĐOÀN THÁI NGỌC
TRƯƠNG THỊ HIỀN 0 Quản lý công
10 ThS
Năng lực của chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh
CAO THỊ HỒNG TRANG
TRƯƠNG THỊ HIỀN 0 Quản lý công
11 ThS
“Năng lực công chức cấp Sở tại Thành phố Viêng Chăn, Nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào”
LUANGLATH BOUALY
PGS.TS. Trương Thị Hiền 2019
12 ThS
Bồi dưỡng công chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND Thành phố Hồ Chí Minh
ĐỒNG THỊ DOAN
PGS.TS. Trương Thị Hiền 2019
13 ThS
Tổ chức và hoạt động của Văn phòng UBND huyện Sam Phan tỉnh Phong Sa Ly nước CHDCND Lào
Keovilay Khamphan
PGS.TS. Trương Thị Hiền 2017 Quản lý công
14 ThS
Thu hút giảng viên chất lượng cao cho Trường Đại học Nội vụ Hà Nội trong điều kiện hội nhập
Đoàn Cẩm Bình
PGS.TS. Trương Thị Hiền 2017 Quản lý công
Tìm thấy 14 kết quả. Trang 1/1 xem trang 1