Tìm kiếm luận văn

Danh sách luận văn

  Loại Tên đề tài Tác giả Người hướng dẫn Năm Chuyên ngành
1 ThS
QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN LỆ THỦY, TỈNH QUẢNG BÌNH
NGÔ VĂN NINH
TS. TRẦN THỊ BÍCH NGỌC 2018 Quản lý công
Tìm thấy 1 kết quả. Trang 1/1 xem trang 1