Tìm kiếm luận văn

Danh sách luận văn

  Loại Tên đề tài Tác giả Người hướng dẫn Năm Chuyên ngành
1 ThS
QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ DI TÍCH LỊCH SỬ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG TRỊ
PHẠM THỊ THÚY HẰNG
PGS. TS. TRẦN XUÂN BÌNH 2019 Quản lý công
2 ThS
NĂNG LỰC CỦA CÔNG CHỨC VĂN PHÒNG - THỐNG KÊ CÁC PHƯỜNG THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HUẾ, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
VŨ THỊ THANH HUYỀN
TS. TRẦN XUÂN BÌNH 2019 Quản lý công
3 ThS
QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ THI ĐUA, KHEN THƯỞNG TẠI HUYỆN A LƯỚI, TỈNH THỪA THIÊN HuẾ
ĐOÀN THỊ HƯƠNG
PGS.TS. TRẦN XUÂN BÌNH 2020 Quản lý công
Tìm thấy 3 kết quả. Trang 1/1 xem trang 1