Tìm kiếm luận văn

Danh sách luận văn

  Loại Tên đề tài Tác giả Người hướng dẫn Năm Chuyên ngành
1 ThS
Quản lý nhà nước về môi trường trên địa bàn huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội
Đỗ Mạnh Tiến
TS. Trịnh Đức Hưng 2021 Quản lý công
2 ThS
Quản lý nhà nước về làng nghề truyền thống trên địa bàn huyện Quỳnh Phụ tỉnh Thái Bình
Nguyễn Đăng Kiểm
TS. Trịnh Đức Hưng 2020 Quản lý công
3 ThS
Quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ thành phố Hà Nội
Nguyễn Kim Quý
TS. Trịnh Đức Hưng 2020 Quản lý công
4 ThS
Quản lý nhà nước đối với hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh Bò Kẹo, nước cộng hòa dân chủ nhân dân Lào
Souksavanh Keopaseuth
TS. Trịnh Đức Hưng 2020 Quản lý công
5 ThS
Quản lý nhà nước về nghiên cứu khoa học tại viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội Việt Nam
Trần Ngọc Ánh
TS. Trịnh Đức Hưng 2020 Quản lý công
6 ThS
Quản lý nhà nước về di tích lịch sử văn hóa trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Nguyễn Mạnh Hùng
TS. Trịnh Đức Hưng 2020 Quản lý công
7 ThS
Quản lý nhà nước về giải quyết việc làm cho người lao động hưởng trợ cấp thất nghiệp trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Hoàng Thị Nguyệt Anh
TS. Trịnh Đức Hưng 2020 Quản lý công
8 ThS
Quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Phú Yên
Dương Hoàng Khoa
TS. Trịnh Đức Hưng 2020 Quản lý công
9 ThS
Quản lý nhà nước đối với di tích lích sử cấp quốc gia trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
Nguyễn Thị Mai
TS. Trịnh Đức Hưng 2020 Quản lý công
10 ThS
Quản lý nhà nước về chất thải rắn trên địa bàn thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum
Huỳnh Xuân Hậu
TS. Trịnh Đức Hưng 2020 Quản lý công
11 ThS
Quản lý nhà nước đối với di tích lích sử cấp quốc gia trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
Nguyễn Thị Mai
TS. Trịnh Đức Hưng 2020 Quản lý công
12 ThS
Quản lý nhà nước về chất thải rắn trên địa bàn thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum
Huỳnh Xuân Hậu
TS. Trịnh Đức Hưng 2020 Quản lý công
13 ThS
Quản lý nhà nước đối với di tích lích sử cấp quốc gia trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
Nguyễn Thị Mai
TS. Trịnh Đức Hưng 2020 Quản lý công
14 ThS
Quản lý nhà nước về chất thải rắn trên địa bàn thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum
Huỳnh Xuân Hậu
TS. Trịnh Đức Hưng 2020 Quản lý công
15 ThS
QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ LỄ HỘI TRUYỀN THỐNG TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN MINH HÓA, TỈNH QUẢNG BÌNH
ĐINH THỊ HUYỀN TRANG
TRỊNH ĐỨC HƯNG 2018 Quản lý công
16 ThS
QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ HOẠT ĐỘNG PHẬT GIÁO TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÔNG HÀ, TỈNH QUẢNG TRỊ
PHẠM THỊ THU HÀ
TS. TRỊNH ĐỨC HƯNG 2018 Quản lý công
17 ThS
Quản lý nhà nước về hành lang an toàn lưới điện trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
Trịnh Hữu Nam
TS. Trịnh Đức Hưng 2018 Quản lý công
18 ThS
QLNN về hoạt động cấp phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam trên địa bàn thành phố Hà Nội
Phùng Công Nam
TS. Trịnh Đức Hưng 2019 Quản lý công
19 ThS
QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI LÀNG NGHỀ TRUYỀN THỐNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NAM
HÀ THỊ ÁNH TUYẾT
TS. TRỊNH ĐỨC HƯNG 2017 Quản lý công
20 ThS
Quản lý nhà nước về chất lượng nước thải ở các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Nam Định
Lê Thị Kim Hoa
TS. Trịnh Đức Hưng 2017 Quản lý công
21 ThS
Quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc
Nguyễn Hồng Quân
TS. Trịnh Đức Hưng 2017 Quản lý công
22 ThS
Quản lý nhà nước về phát triển nguồn nhân lực khoa học công nghệ trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử tại viện năng lượng nguyên tử Việt Nam
Lê Thị Phú Vân
TS. Trịnh Đức Hưng 2017 Quản lý công
Tìm thấy 22 kết quả. Trang 1/1 xem trang 1