Tìm kiếm luận văn

Danh sách luận văn

  Loại Tên đề tài Tác giả Người hướng dẫn Năm Chuyên ngành
1 ThS
Quyền của bị cáo trong giai đoạn xét xử sở thẩm vụ án hình sự tại tòa án nhân dân thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ
Hà Thu Hiền
GS.TS Đào Trí Úc 2020 Luật Hiến pháp
2 ThS
Tổ chức và hoạt động của tòa án nhân dân cấp cao ở Việt Nam hiện nay
Ngô Thị Mai
GS.TS Đào Trí Úc 2019 Luật Hiến pháp
3 ThS
Quyền của bị cáo trong giai đoạn xét xử sơ thẩm vụ án hình sự tại tòa án nhân dân thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ
Hà Thu Hiền
GS.TS Đào Trí Úc 2020 Luật hiến pháp
4 ThS
Bảo đảm quyền bất khả xâm phạm về thân thể trong giai đoạn điều tra vụ án hình sự - Từ Thực tiễn quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng
Nguyễn Bình Định
GS.TS Đào Trí Úc 2019 Luật Hiến pháp
5 ThS
Tổ chức và hoạt động của Tòa án nhân dân cấp cao ở Việt Nam hiện nay
Ngô Thị Mai
GS.TS Đào Trí Úc 2019 Luật Hiến pháp
Tìm thấy 5 kết quả. Trang 1/1 xem trang 1