Tìm kiếm luận văn

Danh sách luận văn

  Loại Tên đề tài Tác giả Người hướng dẫn Năm Chuyên ngành
1 ThS
Quản lý nhà nước về bảo hiểm xã hội trên địa bàn quận Hải An thành phố Hải Phòng
Nguyễn Thị Phương Linh
PGS.TS Đặng Khắc Ánh 2021 Quản lý công
2 ThS
Tinh giản biên chế tại các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Quảng Bình
Phan Chí Tiến
PGS. TS Đặng Khắc Ánh 2020 Quản lý công
3 ThS
ĐÁNH GIÁ CÔNG CHỨC TRONG CÁC CƠ QUAN CHUYÊN MÔN THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM
CAO THANH HẢI
PGS. TS ĐẶNG KHẮC ÁNH 2018 Quản lý công
4 ThS
THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH TẠO VIỆC LÀM CHO THANH NIÊN NÔNG THÔN TẠI HUYỆN PHONG ĐIỀN, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
LÊ THỊ THANH TÂM
PGS. TS ĐẶNG KHẮC ÁNH 2019 Quản lý công
5 TS
Hoàn thiện mô hình tổ chức chính quyền xã ở nông thôn Việt Nam hiện nay
Trương Quốc Việt
PGS.TS Đặng Khắc Ánh
PGS.TS Văn Tất Thu
2019 Quản lý công
6 TS
Sự tham gia của công chúng trong xây dựng văn bản quy phạm pháp luật
Trần Thị Hương Huế
PGS.TS Võ Kim Sơn, PGS.TS Đặng Khắc Ánh 2019 Quản lý công
7 TS
Phân cấp quản lý nhà nước về giáo dục phổ thông trên địa bàn thành phố Hà Nội
Ngô Thị Diệp Lan
PGS.TS Đặng Khắc Ánh, PGS.TS Trương Quốc Chính 2020 Quản lý công
8 ThS
Xã hội hóa công tác đăng kiểm xe cơ giới đường bộ trên địa bàn tỉnh Bình Thuận
Nguyễn Hữu Thế
PGS.TS Đặng Khắc Ánh 2017 Quản lý công
9 ThS
Quản lý Nhà nước về việc làm của thanh niên ở nông thôn - Từ thực tiễn huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương
Phạm Văn Tính
PGS. TS Đặng Khắc Ánh 2017 Quản lý công
10 ThS
Tạo động lực làm việc cho viên chức viện vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên
Trịnh Thị Thu Hương
PGS.TS Đặng Khắc Anh 2017 Quản lý công
11 ThS
Cung cấp dịch vụ Hành chính công ở cấp xã tại huyện Krông Nô, tỉnh Đăk Nông
Lê Thị Lệ Búp
PGS.TS Đặng Khắc Ánh 2017 Quản lý công
Tìm thấy 11 kết quả. Trang 1/1 xem trang 1