Tìm kiếm luận văn

Danh sách luận văn

  Loại Tên đề tài Tác giả Người hướng dẫn Năm Chuyên ngành
1 ThS
QUẢN LÝ CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN THỊ XÃ HƯƠNG THỦY, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
BÙI NGỌC TÂN
TS ĐẶNG THỊ HÀ 2020 Quản lý công
Tìm thấy 1 kết quả. Trang 1/1 xem trang 1