Tìm kiếm luận văn

Danh sách luận văn

  Loại Tên đề tài Tác giả Người hướng dẫn Năm Chuyên ngành
1 ThS
Cho vay đối với hộ gia đình sản xuất kinh doan vùng khó khăn tại ngân hàng chính sách xã hội huyện phú vang tỉnh Thừa Thiên Huế
Phan Thị Diệu Oanh
PGS. TS Đỗ Văn Thành 2020 Tài chính - Ngân hàng
2 ThS
Thẩm định dự án đầu tư vay vốn tại ngân hàng phát triển Việt Nam
Trần Đông Anh
PGS.TS Đỗ Văn Thành 2019 Tài chính - ngân hàng
Tìm thấy 2 kết quả. Trang 1/1 xem trang 1