Tìm kiếm luận văn

Danh sách luận văn

  Loại Tên đề tài Tác giả Người hướng dẫn Năm Chuyên ngành
1 ThS
Phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện trên địa bàn thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế
Bùi Thị Hồng Hạnh
PGS.TS Đinh Thị Minh Tuyết 2022 Quản lý công
2 ThS
Quản lý nhà nước đối với các trung tâm dịch vụ việc làm của thành phố Hà Nội
Nguyễn Thị Thu Hiền
PGS.TS Đinh Thị Minh Tuyết 2022 Quản lý công
3 ThS
Thực hiện chính sách giảm nghèo bền vững tại huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa
Hà Quỳnh Trang
PGS. TS Đinh Thị Minh Tuyết 2021 Quản lý công
4 ThS
Quản lý nhà nước về dân số trên địa bàn thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình
Trần Thị Oanh
PGS.TS Đinh Thị Minh Tuyết 2021 Quản lý công
5 ThS
Quản lý nhà nước về bình đẳng giới tai Tp. Thành phố Hồ Chí Minh
TÔ THỊ KIM ANH
PGS.TS ĐINH THỊ MINH TUYẾT 2020 Quản lý công
6 ThS
Quản lý nhà nước về di tích lịch sử văn hóa trên địa bàn quận Ba Đình, thành phố Hà Nội
Lê Thu Hoài
PGS.TS Đinh Thị Minh Tuyết 2020 Quản lý công
7 ThS
QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ DÂN SỐ - SỨC KHOẺ SINH SẢN TRÊN ĐỊA BÀN THỊ XÃ HƯƠNG THUỶ, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
NGUYỄN THỊ PHƯƠNG ĐÔNG
PGS. TS ĐINH THỊ MINH TUYẾT 2018 Quản lý công
8 ThS
QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI DI SẢN VĂN HOÁ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN LỆ THUỶ, TỈNH QUẢNG BÌNH
TRƯƠNG THỊ DIỆU THÚY
PGS. TS ĐINH THỊ MINH TUYẾT 2018 Quản lý công
9 ThS
QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI QUỸ BẢO HIỂM Y TẾ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG BÌNH
NGUYỄN QUANG THUẬN
PGS. TS ĐINH THỊ MINH TUYẾT 2018 Quản lý công
10 ThS
THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH TRỢ GIÚP XÃ HỘI CHO NGƯỜI KHUYẾT TẬT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
TÔN NỮ MINH HUYỀN
PGS. TS ĐINH THỊ MINH TUYẾT 2018 Quản lý công
11 ThS
QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ LỄ HỘI TRUYỀN THỐNG TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN TRÀ BỒNG, TỈNH QUẢNG NGÃI
HUỲNH VĂN KIÊN
PGS. TS ĐINH THỊ MINH TUYẾT 2018 Quản lý công
12 TS
QLNN đối với giáo dục mầm non tư thục trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh
Phạm Thị Tuyết Minh
PGS.TS Đinh Thị Minh Tuyết
TS. Lê Anh Xuân
2019 Quản lý công
13 ThS
QLNN về nguồn nhân lực nghiên cứu khoa học tại Trung tâm nhiệt đới Việt Nga
Nguyễn Minh Tuấn
PGS.TS Đinh Thị Minh Tuyết 2019 Quản lý công
14 ThS
Quản lý nhà nước về di tích lịch sử văn hóa trên địa bàn quận Ba Đình, thành phố Hà Nội
Lê Thu Hoài
PGS.TS Đinh Thị Minh Tuyết 2020 Quản lý công
Tìm thấy 14 kết quả. Trang 1/1 xem trang 1