Tìm kiếm luận văn

Danh sách luận văn

  Loại Tên đề tài Tác giả Người hướng dẫn Năm Chuyên ngành
1 ThS
Ứng dụng công nghệ thông tin trong tổ chức hội họp tại UBND huyện Đà Bắc tỉnh Hòa Bình
Đào Tiến Quyết
TS Đinh Thị Cẩm Lê 2020 Quản lý công
Tìm thấy 1 kết quả. Trang 1/1 xem trang 1