Tìm kiếm luận văn

Danh sách luận văn

  Loại Tên đề tài Tác giả Người hướng dẫn Năm Chuyên ngành
1 ThS
Quản lý nhà nước đối với phát triển công nghiệp hỗ trợ tại thành phố Hà Nội
Bùi Thị Thùy Linh
GS.TS Đinh Văn Tiến 2020 Quản lý công
2 TS
Quản lý nhà nước đối với kinh tế nông nghiệp trên địa bàn vùng duyên hải Bắc bộ theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa
Phạm Ngọc Quỳnh
GS.TS Đinh Văn Tiến, PGS.TS Trang Thị Tuyết 2018 Quản lý công
3 ThS
Thực thi chính sách ưu đãi đối với người có công trên địa bàn huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội hiện nay
Nguyễn Thị Thương
GS.TS Đinh Văn Tiến 2019 Chính sách công
4 ThS
QLNN về đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước tại tỉnh Bắc Kạn
Hà Minh Cương
GS.TS Đinh Văn Tiến 2019 Quản lý công
5 ThS
Quản lý n hà nước đối với phát triển công nghiệp hỗ trợ tại thành phố Hà Nội
Bùi Thị Thùy Linh
GS.TS Đinh Văn Tiến 2020 Quản lý công
6 ThS
Cho vay tiêu dùng tại ngân hàng thương mại Cổ phần Đầu Tư và phát triển Việt Nam chi nhánh Thừa Thiên Huế
Đào Thị Cẩm Vân
PGS.TS Đinh Văn Tiến 2016 Tài chính - Ngân hàng
Tìm thấy 6 kết quả. Trang 1/1 xem trang 1