Tìm kiếm luận văn

Danh sách luận văn

  Loại Tên đề tài Tác giả Người hướng dẫn Năm Chuyên ngành
1 ThS
Tuyển dụng và sử dụng công chức xã từ thực tiễn huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng
Lê Văn Thỉnh
PGS.TS Vũ Hồng Anh 2019 Luật Hiến pháp
Tìm thấy 1 kết quả. Trang 1/1 xem trang 1