Tìm kiếm luận văn

Danh sách luận văn

  Loại Tên đề tài Tác giả Người hướng dẫn Năm Chuyên ngành
1 ThS
Thực hiện pháp luật về đạo đức công vụ từ thực tiễn huyện Ea H'Leo tỉnh Đắk Lắk
NGUYỄN NHẬT LỆ
PGS.TS BÙI ĐỨC KHÁNG 2020 Quản lý công
2 ThS
Quản lý nhà nước về giải quyết khiếu nại tại Thành phố Hồ Chí Minh
NGUYỄN THỊ THU VÂN
PGS.TS BÙI ĐỨC KHÁNG 2020 Quản lý công
3 ThS
Năng lực thực thi công vụ của công chức văn phòng thống kê cấp xã trên địa bàn Tp. Rạch Giá tỉnh Kiên Giang
LÊ HOÀNG NHI
PGS.TS BÙI ĐỨC KHÁNG 2020 Quản lý công
4 ThS
Quản lý nhà nước về biên giới quốc gia trên đất liền Việt Nam - Campuchia của bộ đội biên phòng
BỒ XUÂN KIÊN
PGS.TS BÙI ĐỨC KHÁNG 2020 Quản lý công
5 ThS
Tổ chức và hoạt động của Văn phòng HĐND và UBND Tp. Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang
Tô Việt Huỳnh
PGS.TS Bùi Đức Kháng 2017 Quản lý công
6 ThS
Hoạt động giám sát của HĐND Tp. Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang
Nguyễn Xuân Kiệm
PGS.TS Bùi Đức Kháng 2017 Quản lý công
7 ThS
Hoạt động giám sát của HĐND tỉnh Bình Thuận
Nguyễn Khắc Nam Sơn
PGS.TS Bùi Đức Kháng 2017 Quản lý công
Tìm thấy 7 kết quả. Trang 1/1 xem trang 1