Tìm kiếm luận văn

Danh sách luận văn

  Loại Tên đề tài Tác giả Người hướng dẫn Năm Chuyên ngành
1 ThS
BỒI DƯỠNG CÔNG CHỨC CHÍNH QUYỀN CẤP XÃ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN NGHĨA HÀNH, TỈNH QUẢNG NGÃI
NGUYỄN THỊ THANH HÀ
PGS. TS BÙI HUY KHIÊN 2017 Quản lý công
2 ThS
BỒI DƯỠNG CÔNG CHỨC CHÍNH QUYỀN CẤP XÃ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN NGHĨA HÀNH, TỈNH QUẢNG NGÃI
NGUYỄN THỊ THANH HÀ
PGS. TS BÙI HUY KHIÊN 2017 Quản lý công
Tìm thấy 2 kết quả. Trang 1/1 xem trang 1