Tìm kiếm luận văn

Danh sách luận văn

  Loại Tên đề tài Tác giả Người hướng dẫn Năm Chuyên ngành
1 ThS
Tổ chức và hoạt động của thanh tra viện KSND Thành phố Hồ Chí Minh
ĐOÀN XUÂN LÂM
PGS.TS HUỲNH VĂN THỚI 2020 Quản lý công
2 ThS
Hoạt động giám sát của đoàn đại biểu quốc hội tỉnh - từ thực tiễn tỉnh Quảng Ngãi
PHẠM TẤN PHƯỚC
PGS.TS HUỲNH VĂN THỚI 2020 Quản lý công
3 ThS
Hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp
NGUYỄN TRƯỜNG DUY
PGS.TS HUỲNH VĂN THỚI 2020 Quản lý công
4 ThS
Văn hóa công vụ của cán bộ, công chức UBND phường, quận Thủ Đức Tp. HCMThành phố Hồ Chí Minh
LÊ THỊ PHƯƠNG ANH
PGS.TS HUỲNH VĂN THỚI 2020 Quản lý công
5 ThS
Quản lý nhà nước về tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho đồng bào dân tộc thiểu số của UBND tỉnh Lâm Đồng
KIỀU CÔNG MINH
PGS.TS HUỲNH VĂN THỚI 2020 Quản lý công
6 ThS
Giải quyết vụ án hành chính của tòa án nhân dân cấp tỉnh - Từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh
Võ Thị Sang
PGS.TS Huỳnh Văn Thới 2020 Luật hiến pháp
7 ThS
THỰC HIỆN PHÁP LUẬT VỀ BÌNH ĐẲNG GIỚI - TỪ THỰC TIỄN TỈNH QUẢNG NGÃI
LÊ ANH NHƯ Ý
PGS. TS HUỲNH VĂN THỚI 2018 Luật Hiến pháp và Luật Hành chính
8 ThS
THỰC HIỆN PHÁP LUẬT VỀ BẦU CỬ TẠI THÀNH PHỐ HUẾ, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
NGUYỄN THỊ HÒA
PGS. TS HUỲNH VĂN THỚI 2018 Luật Hiến pháp và Luật Hành chính
Tìm thấy 8 kết quả. Trang 1/1 xem trang 1