Tìm kiếm luận văn

Danh sách luận văn

  Loại Tên đề tài Tác giả Người hướng dẫn Năm Chuyên ngành
1 ThS
Hoạt động kiểm tra của bảo hiểm tiền gửi Việt Nam đối với các tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi
Nguyễn Ngọc Trâm
PGS.TS Lê Chi Mai 2021 Tài chính - Ngân hàng
2 ThS
Thực hiện chính sách tự chủ tài chính tại Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn, thành phố Hà Nội
Nguyễn Thị Phượng
PGS.TS Lê Chi Mai 2020 Chính sách công
3 ThS
Kiểm soát chi thường xuyên ngân sách xã qua kho bạc nhà nước Phú Vang - tỉnh Thừa Thiên Huế
Trần Thị Ngọc Mai
PGS. TS Lê Chi Mai 2020 Tài chính - Ngân hàng
4 ThS
Kiểm soát chi đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước Hải Lăng, Quảng Trị
Lê Phúc Hoàng
PGS. TS Lê Chi Mai 2020 Tài chính - Ngân hàng
5 ThS
Quản lý nhà nước đối với các dự dán đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước tại huyện Lương Tài tỉnh Bắc Ninh
Nguyễn Thị Hường
PGS.TS Lê Chi Mai 2020 Quản lý công
6 ThS
QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN BẰNG NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TẠI HUYỆN BỐ TRẠCH, TỈNH QUẢNG BÌNH
LÊ CHÍ NGHĨA
PGS.TS LÊ CHI MAI 2017 Quản lý công
7 ThS
QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI GIÁO DỤC ĐẠI HỌC NGOÀI CÔNG LẬP TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
PHAN VĂN THỊNH
PGS. TS LÊ CHI MAI 2017 Quản lý công
8 ThS
PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ THẺ TÍN DỤNG QUỐC TẾ TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM - CHI NHÁNH THỪA THIÊN HUẾ
NGUYỄN KHOA ĐĂNG
PGS. TS LÊ CHI MAI 2018 Tài chính - Ngân hàng
9 ThS
CƠ CHẾ TỰ CHỦ TÀI CHÍNH TẠI BỆNH VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC HUẾ
HUỲNH VŨ MINH PHƯỢNG
PGS. TS LÊ CHI MAI 2018 Quản lý công
10 ThS
QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN THƯƠNG TÍN - CHI NHÁNH THỪA THIÊN HUẾ
NGUYỄN ĐỨC CHUNG
PGS. TS LÊ CHI MAI 2018 Tài chính - Ngân hàng
11 ThS
Quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam chi nhánh Hải Phòng
Phạm Vũ Thái Trà
PGS.TS Lê Chi Mai 2018 Tài chính ngân hàng
12 TS
Thực hiện chính sách đào tạo nghề cho lao động nông thôn ở vùng đồng bằng sông Cửu Long
Trần Thị Vành Khuyên
PGS.TS Lê Chi Mai
TS. Hà Quang Thanh
2019 Quản lý công
13 ThS
Xử lý nợ xấu tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh Thăng Long
Đồng Thị Thanh Tâm
PGS.TS Lê Chi Mai 2019 Tài chính - ngân hàng
14 ThS
Quản lý nhà nước đối với các dự án đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước tại huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh
Nguyễn Thị Hường
PGS.TS Lê Chi Mai 2020 Quản lý công
15 ThS
QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN BẰNG NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TẠI HUYỆN BỐ TRẠCH, TỈNH QUẢNG BÌNH
LÊ CHÍ NGHĨA
PGS.TS LÊ CHI MAI 2017 Quản lý công
16 ThS
Quản lý chi thường xuyên ngân sách nhà nước tại tỉnh Luangprabang nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào
Daymone Viranon
PGS.TS Lê Chi Mai 2017 Quản lý công
17 ThS
Quản lý nhà nước về tài chính đối với các dự án viện trợ không hoàn lại trực thuộc Bộ y tế
Vũ Thị Lê Quy
PGS. TS Lê Chi Mai 2017 Quản lý công
Tìm thấy 17 kết quả. Trang 1/1 xem trang 1