Tìm kiếm luận văn

Danh sách luận văn

  Loại Tên đề tài Tác giả Người hướng dẫn Năm Chuyên ngành
1 ThS
Bảo đảm quyền vui chơi, giải trí của trẻ em trên địa bàn thành phố Hà Nội
Nguyễn Thị Khánh Thu
PGS.TS Lê Thị Hương 2021 Luật Hiến pháp và Luật Hành chính
2 ThS
Tổ chức thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng của thanh tra Chính phủ
Nguyễn Hà Linh
PGS.TS Lê Thị Hương 2020 Quản lý công
3 ThS
Phổ biến pháp luật cho thanh niên trên địa bàn huyện Minh Long, tỉnh Quảng Ngãi
Đặng Thái Bình
PGS. TS Lê Thị Hương 2020 Luật Hiến pháp và Luật Hành chính
4 ThS
Phổ biến pháp luật cho thanh niên trên địa bàn huyện Minh Long, tỉnh Quảng Ngãi
Đặng Thái Bình
PGS. TS Lê Thị Hương 2020 2020
5 ThS
Thanh tra giáo dục đối với trường THPT trên địa bàn quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh
ĐẶNG THỊ YẾN
PGS.TS LÊ THỊ HƯƠNG 2020 Quản lý công
6 ThS
Hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai
Lê Thị Quỳnh Hương
PGS. TS Lê Thị Hương 2020 Quản lý công
7 ThS
Giải quyết tố cáo của công dân - Từ thực tiễn huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội
Nguyễn Sơn Tùng
PGS.TS Lê Thị Hương 2020 Luật Hiến pháp
8 ThS
Thực hiện pháp luật trong giải quyết thủ tục hành chính của UBND phường, quận Tây Hồ thành phố Hà Nội
Nguyễn Thị Thanh Hà
PGS.TS Lê Thị Hương 2020 Luật Hiến pháp
9 ThS
Phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong quản lý nhà nước - Bài học kinh nghiệm từ Triều Trần
Tạ Hoàng Hải
PGS.TS Lê Thị Hương 2020 Quản lý công
10 ThS
THỰC HIỆN PHÁP LUẬT VỀ DỊCH VỤ VĂN HÓA Ở TỈNH QUẢNG BÌNH
ĐOÀN TUẤN TƯ
PGS. TS LÊ THỊ HƯƠNG 2018 Luật Hành chính và Luật Hiến pháp
11 ThS
GIÁO DỤC PHÁP LUẬT CHO PHẠM NHÂN LÀ NGƯỜI CHƯA THÀNH NIÊN Ở CÁC TRẠI GIAM KHU VỰC TRUNG TRUNG BỘ
MAI ĐÌNH PHONG
PGS. TS LÊ THỊ HƯƠNG 2018 Luật Hành chính và Luật Hiến pháp
12 ThS
XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH VỀ BUÔN BÁN HÀNG GIẢ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ QUẢNG NGÃI, TỈNH QUẢNG NGÃI
TRẦN THỊ THANH HƯƠNG
PGS. TS LÊ THỊ HƯƠNG 2018 Luật Hiến pháp và Luật Hành chính
13 ThS
Tổ chức và hoạt động của thanh tra Bộ Tài nguyên và môi trường
Đào Duy Hoàng Nam
PGS.TS Lê Thị Hương 2019 Luật Hiến pháp
14 ThS
Phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong quản lý nhà nước - Bài học kinh nghiệm từ triều Trần
Tạ Hoàng Hải
PGS.TS Lê Thị Hương 2020 Quản lý công
15 ThS
Thực hiện pháp luật trong giải quyết thủ tục hành chính của Ủy ban nhân dân phường, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội
Nguyễn Thị Thanh Hà
PGS.TS Lê Thị Hương 2020 Luật Hiến pháp
16 ThS
Giải quyết khiếu nại hành chính của chủ tịch UBND quận Tân Bình, Tp.HCM
Ung Thị Minh Trang
PGS.TS Lê Thị Hương 2017 Quản lý công
17 ThS
Thể chế đào tạo bồi dưỡng công chức cấp huyện - từ thực tiễn huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội
Hoàng Thị Thu
PGS. TS Lê Thị Hương 2017 Quản lý công
18 ThS
Bảo đảm quyền con người trong hoạt động xét xử sơ thẩm vụ án hình sự - từ thực tiễn tỉnh Đăk nông
Nguyễn Văn Hồng
PGS.TS Lê Thị Hương 2017 Luật Hiến pháp và Luật Hành chính
Tìm thấy 18 kết quả. Trang 1/1 xem trang 1