Tìm kiếm luận văn

Danh sách luận văn

  Loại Tên đề tài Tác giả Người hướng dẫn Năm Chuyên ngành
1 ThS
Đánh giá công chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội
Lê Thị Toàn
PGS.TS Lê Thị Vân Hạnh 2021 Quản lý công
2 TS
Quản lý các trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ở Việt Nam hiện nay
Nguyễn Văn Viên
PGS.TS Lê Thị Vân Hạnh, PGS.Ts Lê Minh Quân 2020 Quản lý công
3 ThS
Chất lượng công chức Bộ Tài nguyên và môi trường
Nguyễn Đức Nam
PGS. TS Lê Thị Vân Hạnh 2017 Quản lý công
Tìm thấy 3 kết quả. Trang 1/1 xem trang 1