Tìm kiếm luận văn

Danh sách luận văn

  Loại Tên đề tài Tác giả Người hướng dẫn Năm Chuyên ngành
1 ThS
QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC BẰNG PHÁP LUẬT ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG DU LỊCH Ở THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG HIỆN NAY
LÊ THỊ PHƯƠNG
PGS. TS LƯƠNG THANH CƯỜNG 2017 Quản lý công
Tìm thấy 1 kết quả. Trang 1/1 xem trang 1