Tìm kiếm luận văn

Danh sách luận văn

  Loại Tên đề tài Tác giả Người hướng dẫn Năm Chuyên ngành
1 ThS
Điều chỉnh pháp luật về sắp xếp tổ chức hành chính nhà nước
Nguyễn Phi Đa
PGS.TS Lương Thanh Cường 2021 Luật hiến pháp và luật hành chính
2 ThS
Phòng, chống tham nhũng trong hoạt động thanh tra từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ
Trần Linh Giang
PGS.TS Lương Thanh Cường 2021 Luật hiến pháp và luật hành chính
3 ThS
Tổ chức và hoạt động của thanh tra Sở Y tế Hà Nội
Nguyễn Trọng Huân
PGS.TS Lương Thanh Cường 2020 Luật Hiến pháp và Luật Hành chính
4 ThS
Giải quyết khiếu nại về đất đai của UBND thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương
NGUYỄN THANH TÂM
PGS.TS LƯƠNG THANH CƯỜNG 2020 Quản lý công
5 ThS
Phân cấp quản lý nhà nước đối với giáo dục phổ thông tại tỉnh Kiên Giang
TRẦN THÚY QUYÊN
PGS.TS LƯƠNG THANH CƯỜNG 2020 Quản lý công
6 ThS
Quản lý nhà nước về cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng tại cục quản lý hoạt động xây dựng, Bộ Xây dựng
Hoàng Đức Trung
PGS.TS Lương Thanh Cường 2020 Quản lý công
7 ThS
XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH ĐỐI VỚI NGƯỜI CHƯA THÀNH NIÊN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HUẾ, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
HỒ XUÂN ANH
PGS. TS LƯƠNG THANH CƯỜNG 2018 Luật Hành chính và Luật Hiến pháp
8 ThS
TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ - TỪ THỰC TIỄN THÀNH PHỐ ĐỒNG HỚI, TỈNH QUẢNG BÌNH
NGUYỄN NGỌC HIẾU
PGS. TS LƯƠNG THANH CƯỜNG 2018 Luật Hành chính và Luật Hiến pháp
9 ThS
CẢI CÁCH TƯ PHÁP - TỪ THỰC TIỄN TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH
NGUYỄN THÁI SƠN
PGS. TS LƯƠNG THANH CƯỜNG 2018 Luật Hành chính và Luật Hiến pháp
10 ThS
BẢO VỆ QUYỀN CON NGƯỜI TRONG XÉT XỬ HÌNH SỰ - TỪ THỰC TIỄN TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐỒNG HỚI, TỈNH QUẢNG BÌNH
DƯƠNG ĐỨC HẢI
PGS. TS LƯƠNG THANH CƯỜNG 2018 Luật Hành chính và Luật Hiến pháp
11 ThS
TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG THANH TRA CHUYÊN NGÀNH XÂY DỰNG TỈNH QUẢNG BÌNH
HOÀNG XUÂN THUẬN
PGS. TS LƯƠNG THANH CƯỜNG 2018 Quản lý công
12 ThS
TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA THANH TRA SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI TỈNH QUẢNG NGÃI
NGUYỄN MINH TRINH
PGS. TS LƯƠNG THANH CƯỜNG 2018 Luật Hiến pháp và Luật Hành chính
13 ThS
TỔ CHỨC THỰC HIỆN PHÁP LUẬT VỀ VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN NGHĨA HÀNH, TỈNH QUẢNG NGÃI
LÊ THỊ NGỌC THỊNH
PGS. TS LƯƠNG THANH CƯỜNG 2018 Luật Hiến pháp và Luật Hành chính
14 ThS
THỰC HIỆN PHÁP LUẬT VỀ VẬN TẢI HÀNH KHÁCH BẰNG ĐƯỜNG BỘ THEO TUYẾN CỐ ĐỊNH-TỪ THỰC TIỄN TỈNH QUẢNG NGÃI
NGUYỄN HỮU ĐOAN
PGS. TS LƯƠNG THANH CƯỜNG 2018 Luật Hiến pháp và Luật Hành chính
15 ThS
Đảm bảo quyền con người của người có HIV/AIDS - Từ thực tiễn thành phố Hà Nội
Nguyễn Thị Nhung
PGS.TS Lương Thanh Cường 2017 Luật Hiến pháp và Luật Hành chính
16 ThS
Quản lý nhà nước về đăng kiểm phương tiện thủy nội địa tại Cục đăng kiểm Việt Nam
Phạm Thị Trà My
PGS. TS Lương Thanh Cường 2017 Quản lý công
Tìm thấy 16 kết quả. Trang 1/1 xem trang 1