Tìm kiếm luận văn

Danh sách luận văn

  Loại Tên đề tài Tác giả Người hướng dẫn Năm Chuyên ngành
1 ThS
Tạo động lực làm việc cho công chức cấp xã - Từ thực tiễn ở huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế
Lê Việt Thành
PGS. TS Lưu Kiếm Thanh 2020 Quản lý công
2 ThS
Hiện đại hóa hành chính tại UBND huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang
Phùng Thị Tuyết Mai
PGS.TS Lưu Kiếm Thanh 2020 Quản lý công
3 ThS
Ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện thủ tục hành chính tại bảo hiểm xã hội Tp. HCMThành phố Hồ Chí Minh
TRẦN THỊ DINH
PGS.TS LƯU KIẾM THANH 2020 Quản lý công
4 ThS
Ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách thủ tục hành chính tại UBND quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh
PHAN THANH DIỄM
PGS.TS LƯU KIẾM THANH 2020 Quản lý công
5 ThS
Bồi dưỡng công chức cấp xã trên địa bàn huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định
Trần Thị Tuyết
PGS.TS Lưu Kiếm Thanh 2020 Quản lý công
6 ThS
Thực hiện Pháp luật về văn hóa giao tiếp trong tiếp công dân tại UBND quận Long Biên - Hà Nội
Nguyễn Nhất Long
PGS.TS Lưu Kiếm Thanh 2020 Luật hiến pháp và luật hành chính
7 ThS
XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG NGÃI
VÕ THỊ QUYÊN
PGS. TS LƯU KIẾM THANH 2018 Quản lý công
8 ThS
BỒI DƯỠNG CÔNG CHỨC CÁC CƠ QUAN CHUYÊN MÔN THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN NÔNG SƠN, TỈNH QUẢNG NAM
ĐẶNG XUÂN SANG
PGS. TS LƯU KIẾM THANH 2018 Quản lý công
9 ThS
Quản lý nhà nước đối với hoạt động của nhà xuất bản Công an nhân dân
Nguyễn Hà Linh
PGS.TS Lưu Kiếm Thanh 2019 Quản lý công
10 TS
Hoàn thiện công tác tham mưu của cơ quan hành chính nhà nước ở Trung ương
Lê Ngọc Hồng
PGS.TS Lưu Kiếm Thanh
PGS.TS Ngô Thành Can
2019 Hành chính công
11 TS
Hệ thống hóa văn bản ngành giáo dục, đào tạo
Tống Duy Tình
PGS.TS Lưu Kiếm Thanh
PGS.TS Chu Hồng Thanh
2019 Hành chính công
12 ThS
Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý văn bản tại Tổng cục thuế
Nguyễn Thị Huyền Nhung
PGS.TS Lưu Kiếm Thanh 2019 Quản lý công
13 TS
Quản lý nhà nước về phát triển đội ngũ công chức cấp xã người Khmer vùng đồng bằng sông Cửu Long
Nguyễn Thanh Sơn
PGS.TS Lưu Kiếm Thanh, PGS.TS Ngô Thành Can 2020 Quản lý công
Tìm thấy 13 kết quả. Trang 1/1 xem trang 1