Tìm kiếm luận văn

Danh sách luận văn

  Loại Tên đề tài Tác giả Người hướng dẫn Năm Chuyên ngành
1 ThS
Quản lý nhà nước đối với các dự án đầu tư xây dựng tại Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành - Bộ Xây dựng
Lã Minh Cường
PGS.TS Lưu Ngọc Trịnh 2020 Quản lý công
Tìm thấy 1 kết quả. Trang 1/1 xem trang 1