Tìm kiếm luận văn

Danh sách luận văn

  Loại Tên đề tài Tác giả Người hướng dẫn Năm Chuyên ngành
1 ThS
Chất lượng nguồn nhân lực tại Cục cảnh sát quản lý tại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc và trường giáo dưỡng
Phạm Trung Dũng
PGS.TS Ngô Thành Can 2020 Quản lý công
2 ThS
Năng lực giám sát của đại biểu HĐND cấp xã ở huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam
Lại Mỹ Huyền
PGS.TS Ngô Thành Can 2020 Quản lý công
3 ThS
Cung ứng dịch vụ hành chính công trên địa bàn huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh
VÕ THỊ THU THẢO
PGS.TS NGÔ THÀNH CAN 2020 Quản lý công
4 ThS
Năng lực của trưởng phòng chuyên môn thuộc UBND huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh
NGUYỄN THANH NHÂN
PGS.TS NGÔ THÀNH CAN 2020 Quản lý công
5 ThS
Bồi dưỡng cán bộ, chiến sĩ tại Tổng cục chính trị, Bộ an ninh nước CHDCND Lào
Bounpone Thenbuapha
PGS.TS Ngô Thành Can 2020 Quản lý công
6 ThS
NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG CHÍNH TRỊ CẤP HUYỆN, TỈNH QUẢNG BÌNH - QUA THỰC TIỄN HUYỆN QUẢNG NINH, TỈNH QUẢNG BÌNH
TRẦN XUÂN DŨNG
PGS. TS NGÔ THÀNH CAN 2018 Quản lý công
7 ThS
XÂY DƯNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ QUẢN LÝ CÁC TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG CHÍNH TRỊ TỈNH QUẢNG TRỊ
TRẦN SÓNG THÀNH
PGS. TS NGÔ THÀNH CAN 2019 Quản lý công
8 TS
Hoàn thiện công tác tham mưu của cơ quan hành chính nhà nước ở Trung ương
Lê Ngọc Hồng
PGS.TS Lưu Kiếm Thanh
PGS.TS Ngô Thành Can
2019 Hành chính công
9 ThS
Thực thi chính sách phòng cháy chữa cháy tại các chung cư trên địa bàn quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội
Phùng Quốc Tuấn
PGS.TS Ngô Thành Can 2019 Chính sách công
10 ThS
Thực hiện chính sách thu hút và đãi ngộ nguồn nhân lực chất lượng cao của tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2010-2017
Nguyễn Giang
PGS.TS Ngô Thành Can 2019 Chính sách công
11 ThS
Nâng cao chất lượng công chức tư pháp - hộ tịch cấp xã trên địa bàn huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên
Vương Như Hoan
PGS.TS Ngô Thành Can 2019 Quản lý công
12 ThS
Năng lực thực thi công vụ của công chức văn phòng - thống kê các phường, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội
Nguyễn Thị Khánh Linh
PGS.TS Ngô Thành Can 2019 Quản lý công
13 TS
Quản lý nhà nước về phát triển đội ngũ công chức cấp xã người Khmer vùng đồng bằng sông Cửu Long
Nguyễn Thanh Sơn
PGS.TS Lưu Kiếm Thanh, PGS.TS Ngô Thành Can 2020 Quản lý công
14 TS
Quản lý nhà nước về đào tạo đại học theo hình thức vừa học vừa làm trong các Học viện thuộc Bộ Công an
Nguyễn Đức Thuận
PGS.TS Ngô Thành Can, GS.TS Lê Minh Hùng 2020 Quản lý công
15 ThS
Chất lượng hoạt động của văn phòng hội đồng nhân dân quận Bắc Từ Liêm thành phố Hà Nội
Vũ Thị Hoa
PGS. TS Ngô Thành Can 2017 Quản lý công
16 ThS
Tạo động lực làm việc cho viên chức đài phát thanh - truyền hình tỉnh Lâm Đồng
Hoàng Việt Linh
PGS.TS Ngô Thành Can 2017 Quản lý công
Tìm thấy 16 kết quả. Trang 1/1 xem trang 1