Tìm kiếm luận văn

Danh sách luận văn

  Loại Tên đề tài Tác giả Người hướng dẫn Năm Chuyên ngành
1 ThS
QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ DI TÍCH LỊCH SỬ - VĂN HÓA TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG BÌNH
TRƯƠNG THỊ QUỲNH ANH
PGS.TS NGÔ THÀNH CAN 2018 Quản lý công
Tìm thấy 1 kết quả. Trang 1/1 xem trang 1