Tìm kiếm luận văn

Danh sách luận văn

  Loại Tên đề tài Tác giả Người hướng dẫn Năm Chuyên ngành
1 ThS
THU HÚT NGUỒN NHÂN LỰC CHẤT LƯỢNG CAO CHO CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NAM
ĐẶNG TẤN PHƯƠNG
PGS. TS NGUYỄN HỮU TRI 2017 Quản lý công
2 ThS
THU HÚT NGUỒN NHÂN LỰC CHẤT LƯỢNG CAO CHO CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NAM
ĐẶNG TẤN PHƯƠNG
PGS. TS NGUYỄN HỮU TRI 2017 Quản lý công
Tìm thấy 2 kết quả. Trang 1/1 xem trang 1