Tìm kiếm luận văn

Danh sách luận văn

  Loại Tên đề tài Tác giả Người hướng dẫn Năm Chuyên ngành
1 ThS
Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quảng cáo trên địa bàn quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh
LÊ CAO SỸ
PGS.TS NGUYỄN BÁ CHIẾN 2020 Quản lý công
2 ThS
Thực hiện pháp luật về dân chủ cơ sở trên địa bàn quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh
NGUYỄN HOÀNG HƯNG
PGS.TS NGUYỄN BÁ CHIẾN 2020 Quản lý công
3 ThS
Giải quyết khiếu nại về đất đai của Chủ tịch UBND huyện Củ Chi TPHCM
ĐẶNG THỊ THANH HUYỀN
PGS.TS NGUYỄN BÁ CHIẾN 2020 Quản lý công
4 ThS
Tổ chức và hoạt động của thanh tra Tổng cục hải quan
Trần Thị Phương Thảo
PGS.TS Nguyễn Bá Chiến 2020 Quản lý công
5 ThS
THỰC HIỆN PHÁP LUẬT VỀ LUẬT SƯ - TỪ THỰC TIỄN TỈNH QUẢNG BÌNH
NGÔ BÁ DIỆU LINH
PGS. TS NGUYỄN BÁ CHIẾN 2018 Luật Hiến pháp và Luật Hành chính
6 ThS
Tổ chức thực hiện pháp luật về quản lý dự án đầu tư từ nguồn NSNN tại Đại học quốc gia Hà Nội
Nguyễn Hồng Dương
PGS.TS Nguyễn Bá Chiến 2019 Quản lý công
7 TS
Quản lý công chức theo năng lực trong cơ quản hành chính nhà nước nhằm đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính ở Việt Nam
Phạm Đức Toàn
PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Hải, PGS.TS Nguyễn Bá Chiến 2020 Quản lý công
8 ThS
Tổ chức và hoạt động của thanh tra Tổng cục hải quan
Trần Thị Phương Thảo
PGS.TS Nguyễn Bá Chiến 2020 Quản lý công
9 ThS
Giải quyết khiếu nại hành chính trong quản lý và sử dụng đất đô thị - từ thực tiễn quận Hai Bà Trưng thành phố Hà Nội
Nguyễn Thị Thu Hiền
PGS. TS Nguyễn Bá Chiến 2017 Quản lý công
10 ThS
Quản lý nhà nước về công tác thanh niên tỉnh Hòa Bình
Đặng Đình Thanh
PGS. TS Nguyễn Bá Chiến 2017 Quản lý công
Tìm thấy 10 kết quả. Trang 1/1 xem trang 1