Tìm kiếm luận văn

Danh sách luận văn

  Loại Tên đề tài Tác giả Người hướng dẫn Năm Chuyên ngành
1 ThS
Thực hiện chính sách đào tạo nghề cho thanh niên nông thôn ở huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội
Đỗ Thị Ngọc Anh
PGS.TS Nguyễn Hữu Hải 2020 Chính sách công
2 ThS
Thực hiện chính sách xây dựng nông thôn mới tại các xã thuộc thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình
Nguyễn Thế Hiệp
PGS.TS Nguyễn Hữu Hải 2020 Chính sách công
3 ThS
Tạo động lực làm việc cho công chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện Cần Giờ, Thành phố Hồ Chí Minh
NGUYỄN THỊ THU SƯƠNG
PGS.TS NGUYỄN HỮU HẢI 2020 Quản lý công
4 ThS
Bồi dưỡng công chức cấp xã ở huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình
Phạm Thị Việt Phương
PGS.TS Nguyễn Hữu Hải 2020 Quản lý công
5 ThS
Nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh của tỉnh Bắc Kạn
Hà Thị Hồng
PGS.TS Nguyễn Hữu Hải 2020 Quản lý công
6 ThS
BỒI DƯỠNG CÔNG CHỨC VĂN PHÒNG - THỐNG KÊ CẤP XÃ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG TRỊ
NGUYỄN SUNG
PGS. TS NGUYỄN HỮU HẢI 2018 Quản lý công
7 TS
Phản biện chính sách công ở Việt Nam từ thực tiễn các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên
Cao Tiến Sỹ
PGS.TS Nguyễn Hữu Hải
TS. Trần Trọng Đức
2019 Hành chính công
8 ThS
Thực thi chính sách đối với thương binh, bệnh binh trên địa bàn huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội
Trần Thanh Việt
PGS.TS Nguyễn Hữu Hải 2019 Chính sách công
9 ThS
Thực thi chính sách thi đua - khen thưởng đối với công chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh Phú Thọ
Nguyễn Mạnh Tuấn
PGS.TS Nguyễn Hữu Hải 2019 Chính sách công
10 ThS
nâng cao năng lực thực thi công vụ của công chức văn phòng - thống kê cấp xã trên địa bàn huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội
Nguyễn Thị Trang
PGS.TS Nguyễn Hữu Hải 2019 Quản lý công
11 ThS
Chất lượng cán bộ ủy ban nhân dân cấp xã, huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng
Ka Rìm
PGS.TS Nguyễn Hữu Hải 2017 Quản lý công
Tìm thấy 11 kết quả. Trang 1/1 xem trang 1