Tìm kiếm luận văn

Danh sách luận văn

  Loại Tên đề tài Tác giả Người hướng dẫn Năm Chuyên ngành
1 ThS
Thực hiện pháp luật về xóa đói, giảm nghèo - Từ thực tiễn tỉnh Hà Giang
Nguyễn Lệ Thi
PGS.TS Nguyễn Thị Phượng 2021 Luật Hiến pháp và Luật Hành chính
2 ThS
Quyền của người sử dụng đất bị thu hồi ở Trà Vinh
LƯƠNG HOÀNG SANG
PGS.TS NGUYỄN THỊ PHƯƠNG 2020 Quản lý công
3 ThS
Thực hiện pháp luật về thanh tra y tế tại thành phố Hà Nội
Nguyễn Đặng Phương Thảo
PGS.TS Nguyễn Thị Phượng 2019 Luật Hiến pháp
4 ThS
Bảo đảm quyền công dân trong tố tụng hành chính của tòa án nhân dân TP. Hồ Chí Minh
Nguyễn Đức Thắng
PGS. TS Nguyễn Thị Phượng 2020 Luật Hiến pháp và Luật Hành chính
5 ThS
THỰC HIỆN NGUYÊN TẮC THẨM PHÁN, HỘI THẨM XÉT XỬ ĐỘC LẬP VÀ CHỈ TUÂN THEO PHÁP LUẬT - TỪ THỰC TIỄN TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN QUẢNG NINH, TỈNH QUẢNG BÌNH
NGUYỄN THỊ NHÀN
PGS. TS NGUYỄN THỊ PHƯỢNG 2018 Luật Hành chính và Luật Hiến pháp
6 ThS
CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC TƯ PHÁP - HỘ TỊCH TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN LỆ THỦY, TỈNH QUẢNG BÌNH
NGUYỄN THỊ NHÀN
PGS. TS NGUYỄN THỊ PHƯỢNG 2018 Luật Hành chính và Luật Hiến pháp
7 ThS
THỰC THI CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI NGƯỜI CÓ CÔNG VỚI CÁCH MẠNG TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN SƠN TỊNH, TỈNH QUẢNG NGÃI
PHẠM MINH THỊNH
PGS. TS NGUYỄN THỊ PHƯỢNG 2018 Quản lý công
8 ThS
QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ DI TÍCH LỊCH SỬ VĂN HÓA TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐỒNG HỚI, TỈNH QUẢNG BÌNH
LÊ THỊ PHƯƠNG NGA
PGS. TS NGUYỄN THỊ PHƯỢNG 2018 Quản lý công
9 ThS
GIÁO DỤC QUYỀN CON NGƯỜI CHO SINH VIÊN CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NGÃI
LÊ XUÂN THÁI
PGS. TS NGUYỄN THỊ PHƯỢNG 2018 Luật Hiến pháp và Luật Hành chính
10 ThS
QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở THỊ XÃ HƯƠNG THỦY, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
NGUYỄN THỊ THÚY DUNG
PGS. TS NGUYỄN THỊ PHƯỢNG 2019 Quản lý công
11 ThS
Thực hiện pháp luật về thanh tra y tế tại thành phố Hà Nội
Nguyễn Đặng Phương Thảo
PGS.TS Nguyễn Thị Phượng 2019 Luật Hiến pháp
Tìm thấy 11 kết quả. Trang 1/1 xem trang 1